Skip to content
blomma

Certifierad I Ur och Skur förskola

Vi ser möjligheter och äventyr i alla väder

Förskolan Naturbarnstugan I Ur och Skur är belägen i Färsna i en naturskön omgivning med närhet till skogar, ängar och Färsna Gård.

Hos oss finns det plats för cirka 55 stycken barn. Vi har en stor härlig gård, och lokaler anpassade för lek och lärande. Barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs här genom vistelse i naturen tillsammans med engagerade pedagoger. Vi strävar efter att ge alla barn en god hälsa och ett ökat välbefinnande. Genom friluftsliv, lek och äventyr i naturen året runt, lär sig barnen tidigt att trivas i en utomhusmiljö och får en god känsla för naturen.

Hem

OM OSS

Naturbarnstugan är en certifierad I Ur och Skur förskola, vilket innebär upplevelsebaserat lärande och mycket vistelse i naturen. Krypa, klättra, undersöka, smaka, lukta – barn lär sig bäst genom att använda hela kroppen och alla sinnen. Det man gör och blir berörd av minns man! På förskolan har vi Friluftsfrämjandets barnverksamhet som Knopp-, Knytte-, Mulle-, skridsko- och skidskola, där barn ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftsaktiviteter som de har nytta av hela livet. Genom det utomhuspedagogiska förhållningssättet förläggs undervisningen både i utomhus- och inomhusmiljöer och kopplar samman teori och praktik med upplevelse och reflektion. Med utgångspunkt från läroplanen och Skollagen använder sig pedagogerna av ett medvetet ledarskap, där den aktiva pedagogen tillsammans med det aktiva barnet upptäcker, undersöker, upplever och agerar tillsammans.

Mot målen i läroplanen för förskolan arbetar vi med friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Vi använder naturen och miljön i lärprocesserna. Naturen blir ett laboratorium, en plats för skapande, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar att naturen är genusneutral och utvecklar leken. Barnen kommer att få en relation till natur och miljö i sin vardag och möjlighet att utveckla kunskaper om en mer hållbar livsstil för sin miljö och sin hälsa. Praktiskt miljöarbete är något naturligt på I Ur och Skur, som att källsortera, kompostera, odla och återanvända. Leken är viktig för lärande och blir en viktig del av verksamheten. Vi vill vi ge utrymme för mycket tid för lek av olika slag.

Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

KONTAKTA OSS Ni hänger väl med ut på äventyr?

Kontaktperson

Annelie Cederblom, Naturbarnstugan I Ur och Skur, 0176-178 66

Adress

Naturbarnstugan I Ur och Skur
Dalbyvägen 10
761 54 Norrtälje

Anmäl ditt barn

Anmäl intresse på Norrtälje kommuns hemsida under rubriken Barn & Skola, Förskoleverksamhet.

Ring oss

Telefon: 0176-178 66
Telefon kontor: 076 313 87 31
Avd. Haren: 076- 313 74 75
Avd. Räven: 073- 53 759 74
Avd. Älgen/Björnen: 076- 313 64 78

Mejla oss

Mejladress Rektor: naturbarnstugan@live.se
Mejladress Haren: knoppnaturbarnstugan@outlook.com
Mejladress Räven: knyttenaturbarnstugan@outlook.com
Mejladress Björnen: smamullenaturbarnstugan@outlook.com
Mejladress Älgen: mullenaturbarnstugan@outlook.com

URoSkur5