Skip to content
blomma

I UR OCH SKUR

Vi tycker att naturen är världens bästa lekplats, och det brukar också barnen tycka. Så mycket att se, höra, känna, dofta och smaka.

Naturen stimulerar alla sinnen och väcker barns naturliga nyfikenhet, där tränas motorik och musklerna stärks. Barnen rör sig och använder sin fantasi av bara farten, och det häftigaste kanske faktiskt är att barn som fått lära känna naturen enligt forskning också i högre grad hittar ut i naturen och får ett miljöengagemang som vuxna. 

Vi ser alla möjligheter till att vara utomhus och utgår från att göra all inomhuslek till utomhuslek och inomhuspedagogik till utomhuspedagogik. Naturen erbjuder även en unik upplevelse till att utforska med sina egna sinnen. Att få ha en pedagogik utomhus hjälper barnen att känna ett lugn, fokus och glädje av att leka och lära i naturen. Knopp, Knytte, Mulle går alla vid olika tillfällen till närliggande skogar och får lära sig om djur, växter och natur. Detta är 10 veckor på våren och 10 veckor på hösten. Här tränas även mycket motorik, socialt samspel och ansvar med sin egen ryggsäck och matsäck.

I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund

  • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
  • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
  • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
  • ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
  • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv
I UR OCH SKUR

Våra skogsskolor

I UR OCH SKUR

Skogsknopp 1-2 år

Skogsknopp är vår verksamhet för barn mellan ett och två år. Här görs de första snubbel stegen i naturen och här är korta ben en fördel, för då är du närmare alla roliga kottar och spralliga myror – och mossan är mjuk om du trillar. Barnen härmar, hoppar, rullar, kryper och tultar. De upprepar det mesta, är nyfikna, plockar och samlar. Känner på allt de ser, smakar ibland. Här får barnen efter egen förmåga träna motoriken och stärka musklerna i den mest fantastiska platsen för barns utveckling: naturen. Medupptäckande pedagoger ger barnen vägledning och trygghet. Som Skogsknopp håller barnet som bäst på att bilda sig kroppsuppfattning. Först när grovmotoriken blivit säker i naturens snubbelvärld är det dags att börja träna sin styrka genom att lyfta grenar och bära stenar. Skogsknoppbarnens naturupplevelser förstärks genom enklare sånger, ramsor och kortare sagor. Ett livslångt intresse för natur och friluftsliv har precis börjat!

I UR OCH SKUR

Skogsknytte 3-4 år

Skogsknytte är vår verksamhet för barn mellan tre och fyra år som börjat skutta runt över stock och sten på egen hand. Tillsammans med sina pedagoger får barnen uppleva naturen på nära håll, i sin egen takt, med hela kroppen och alla sinnen. Lekar och sånger förstärker upplevelsen och gör vistelsen extra rolig. Friluftsliv bidrar till att få naturkänsla, rörelseglädje och gemenskap. För barnen innebär det att få uppleva naturen, röra sig fritt och ha roligt. Här får barnen fortsätta upptäcka och uppleva naturens variationsrika miljö, nu helst på nära håll. Här börjar det äventyras på riktigt och att utforska djur och natur är ett måste! Knyttarna samlar gärna skräp och städar i naturen så att djuren inte far illa.

I UR OCH SKUR

Skogsmulle 5-6 år

Skogsmulle är vår verksamhet för barn mellan fem och sex år. Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen, som besöker barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmullefiguren är också ledarens pedagogiska hjälpmedel och är en symbol för hänsyn i naturen. Skogsmullebarnen vill experimentera och söka kunskap. Barnen är samarbetsvilliga och ivriga att lära. Kan följa regler och är mogna för samtal – ord har börjat ersätta handling. Barnen vill vara lika andra, men också klara sig själva. De behöver fortfarande träna grovmotoriken och gillar livliga, högljudda, fantasifulla lekar.

Barnen undersöker och upplever naturen på ett nyfiket sätt och upptäcker på så sätt naturens vanligaste växter och djur. Barnen lägger nu sista bitarna i grunden för att skapa en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan ingår attityder, värderingar och identifieringar. Direktupplevelser med alla sinnen är basen för att göra oss medvetna om människans inverkan på naturen och grundlägger en ekologisk förståelse. För Mullarna är också att laga mat i skogen en favorit! Ett riktigt friluftsliv!

I UR OCH SKUR

Lagge 4-6 år

I skidskolan får barnen lära sig att åka i backar och spår. Genom lekfulla övningar lär sig barnen behärska sina skidor, svänga och glida. Vi leker fram teknik och säkerhet, och lär oss grunderna för skidåkning.

I UR OCH SKUR

Skrinna 5-6 år

I skridskoskolan lär sig barnen att åka skridskor med hjälp av roliga lekar och sånger. De lär sig snabbt att behärska sina skridskor, att åka framåt, åka bakåt, att svänga och stanna.